Negatif kan gruplu insanlar uzaylı melezi mi?

İnsanlarda 4 çeşit kan grubu var ve bu kan gruplarının farklılıkları yüzeylerinde barındırdıkları proteinlerin oranına göre ölçülüyor. Tüm kan Gruplarında olan proteinler negatif kan gruplarında bulunmuyor. İnsanların %14’ü negatif kan gruplarına sahip ve bu insanlarda yukarıda bahsettiğimiz proteinler kanlarının yüzeylerinde bulunmuyor ve bu bir genetik defo gibi görülmekle birlikte aslında insanlık tarihinde sonradan oluşmuş bir defo. 7 milyon yıllık geçmişi olan insanın oluşumu ve şimdiki modern insan türünün 200 bin yıllık geçmişi gözününe alırsak sadece 35 bin yıl önce ilk negatif kan gruplu insanlara rastlanmış. Kısaca negatif kan grubunun geçmişi çok eski değil, öncesinde hiç görülmemiş bir defo. Defo dediğimize bakmayın belki de iyi bir özellik. Şöyle ki; negatif kana sahip kişilerde daha yüksek IQ seviyesi, daha düşük vücut sıcaklığı, soğuğa karşı dayanıklılık, ısıya karşı duyarlılık, kırmızı ve kızılımsı saç rengi, ağırlıklı olarak açık renk göz renkleri; mavi, yeşil ya da ela göz gibi özellikler dikkat çekiyor. Negatif kan dünya insanlarının sadece %14’ünde var ve bölgesel dağılımı simetrik değil. Avrupa’da bu oranları %45 civarındayken, Asya, Amerika ve Afrika kıtalarında oran sadece %1 civarında.

Negatif kan gruplu insanların özellikleri:
-Bazılarının kuyruk sokumu kemikleri uzundur, hatta kuyruk denecek kadar belirgindir. Türkiye’de de bu kuyrukla doğan insanlardan az da olsa vardır.
-Rh pozitiften asla kan alamazlar.
-İnsanlarin %86’sı Rh pozitif kanlıdır ve maymundan gelme evrim teorisine uygun olarak maymun genleri taşımaktadır. İnsanların %14’ünü oluşturan Rh negatif kanlılar ise maymun geni taşımıyor.
-Vücut ısıları ve kan basınçları diğer insanlara göre düşüktür.
-IQ leri yüksektir, genelde analitik beyinlilerdir.
-Virüslere karşı dirençleri çok daha yüksektir, genelde çoğu Hepatit B gibi virüslere doğal bağışıklıdır.
-Bazılarının psişik güçleri vardır.
-Uzaylılar tarafından kaçırıldığını söyleyenlerin çoğu Rh negatif kanlılardır.
-Bazıları gelecekle ilgili rüyalar görürler.
-Kendilerini normal insanlardan farkli hissederler.
-Vücutlarında açıklanamayan leke veya morluklar belirebilir.
-Doğaya ve hayvanlara karşı çok hassas olurlar.
-Genelde açık renk gözlülerdir. Mavi, yeşil, gri veya ela gözlülerdir. Koyu renk gözlü olanları bile ışığa karşı duyarlı olurlar.
-Genelde sarışın, kızıl, açık kumral olurlar.

Negatif kanın normal insan yapısına ters olduğuna dair en büyük kanıtlardan biri olarak da; negatif kana sahip bir annenin pozitif kana sahip bebeğe hamile kalmasıyla annenin vücudu onu tehdit olarak algılayıp öldürmeye yönelik saldırıya geçmesi öne sürülüyor. Negatif kana sahip bir annenin pozitif kana sahip sağlıklı bir bebek dünyaya getirme ihtimali var, negatif kana sahip kadınların özel sterilize yöntemleri uygulandıktan sonra hamile kalmaları sağlanıyor.

Yukarıdaki nedenlerden dolayı negatif kan sahiplerinin dünya dışı canlılar olabileceği iddia ediliyor. Bildiğiniz gibi uzaylıların aramızda olduğuna ve yüzyıllarca bizimle birlikte yaşadıklarına dair tuhaf teorileri var. 35 bin yıl önce dünyaya gelip, sonrasında da gelmeye devam edip, insanlarla br şekilde melez üremeyle kendilerine istem dışı da olsa biat eden ve onların zekalarını ve genlerinde taşıdıkları hafızalarla bilgiyi yaymaya çalıştıklarına dair teoriler de var. Bilimsel olarak zaten kanıtlanmış olan olgulardan birisi de genlerimizin hafızası olduğu, ve sadece hastalıkları özelliklerimizi değil, bilgiyi de genlerin hafızası vasıtasıyla nesilden nesile aktardığımız bilinen bir gerçek.

Negatif kanlı insanların olduğu bölgelerde daha zeki daha yaratıcı daha mucit insanların çıkması belki tesadüf değildir. Dünyada en çok negatif kanlı insanların oranın çok olduğu bölgeler İngiltere, Fransa ve Bask bölgeleri. Ve o bölgelerden Avrupa’ya göçle yayılmış insan gruplarının İngiltere, Fransa, Hollanda, İsviçre, Almanya ve civarının dünyada en çok mucit çıkarması, en çok bilimsel icadın bu topluluklardan çıkması belki de tesadüf değildir.