Gizlilik Politikası ve KVKK

Bu tarihten itibaren geçerlidir: March 24, 2016

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Sitemizin Veri Sorumlusu Konumu:

paylasmag.com websitsie ziyaretçilerine ilişkin veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu kanun gereğince ziyaretçilerin www.paylasmag.com tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve tüm bu hususlardaki şirketimizin uygulaması hakkında kişisel veri sorumlusu olarak aşağıda ayrıntılı olarak bilgilendirme yapılmıştır.

2. Ziyaretçilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kişisel verileriniz, şitemiz faaliyet konuları ile ilgili olarak öncelikle sunduğumuz hizmetler, hizmetlerimizin kalitesini artırabilmek, satış ve pazarlama faaliyetleri ile raporlama, bilgi güvenliği, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirme amaçlarıyla kullanılacaktır. İşbu aydınlatma metni doğrultusunda kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

3. Ziyaretçilere Ait İşlenecek Kişisel Veriler:

6698 Sayılı KVK Kanunu Madde 6/1 de özel nitelikli kişisel veriler belirtilmiş olup(ilgilinin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biometrik ve genetik verileri) Madde 6/2 ye göre şirketimizce sayılan özel nitelikli kişisel veriler ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.

KVK Kanun Maddesi 6/3 kapsamında sağlık ve cinsel hayat dışındaki veriler ancak kanunun öngördüğü hallerde, gerekli ve yeterli önlemler alınarak açık rıza alınmaksızın işlenebilmektedir.

4. Ziyaretçilere Ait Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim hale getirilmesi:

6698 Sayılı yasanın 7/1 Maddesi uyarınca, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya ilgili kişinin talebi karşılığında şirketimizce silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi email adresimiz info@paylasmag.com ya da iletişim sayfamızdaki form aracılığıyla bize iletebilirsiniz: iletişim sayfası

5. Ziyaretçilere Ait Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, paylasmag.com tarafından sunulan hizmetlerden müşterilerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve gerekli iş süreçlerinin yürütülmesi, paylasmag.com’un yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılabilmesi ve gerekli iş süreçlerinin yürütülmesi, Kullanıcı deneyimlerini geliştirmek, Kullanıcı güvenliğini sağlamak, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, operasyonel değerlendirme araştırmaları yapmak, sistem performansını geliştirmek üzere olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcılarımızla, yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşılabilecektir.

6. Ziyaretçilere Ait Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, ziyaretçilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılmaktadır.

Effective date from: March 24, 2016

Privacy Policy for paylasmag.com

At paylasmag.com one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by paylasmag.com and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in paylasmag.com. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.

Information we collect

The personal information that you are asked to provide, and the reasons why you are asked to provide it, will be made clear to you at the point we ask you to provide your personal information.

If you contact us directly, we may receive additional information about you such as your name, email address, phone number, the contents of the message and/or attachments you may send us, and any other information you may choose to provide.

When you register for an Account, we may ask for your contact information, including items such as name, company name, address, email address, and telephone number.

How we use your information

We use the information we collect in various ways, including to:

  • Provide, operate, and maintain our website
  • Improve, personalize, and expand our website
  • Understand and analyze how you use our website
  • Develop new products, services, features, and functionality
  • Communicate with you, either directly or through one of our partners, including for customer service, to provide you with updates and other information relating to the website, and for marketing and promotional purposes
  • Send you emails
  • Find and prevent fraud

Log Files

PaylaşMag follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services’ analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users’ movement on the website, and gathering demographic information.

Cookies and Web Beacons

Like any other website, paylasmag.com uses ‘cookies’. These cookies are used to store information including visitors’ preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users’ experience by customizing our web page content based on visitors’ browser type and/or other information.

Google DoubleClick DART Cookie

Google is one of a third-party vendor on our site. It also uses cookies, known as DART cookies, to serve ads to our site visitors based upon their visit to https://policies.google.com/technologies and other sites on the internet. However, visitors may choose to decline the use of DART cookies by visiting the Google ad and content network Privacy Policy at the following URL – https://policies.google.com/technologies/ads

Our Advertising Partners

Some of advertisers on our site may use cookies and web beacons. Our advertising partners are listed below. Each of our advertising partners has their own Privacy Policy for their policies on user data. For easier access, we hyperlinked to their Privacy Policies below.

Advertising Partners Privacy Policies

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of paylasmag.com

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on PaylaşMag, which are sent directly to users’ browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that paylasmag.com has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policies

PaylaşMag’s Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers’ respective websites.

CCPA Privacy Rights (Do Not Sell My Personal Information)

Under the CCPA, among other rights, California consumers have the right to:

Request that a business that collects a consumer’s personal data disclose the categories and specific pieces of personal data that a business has collected about consumers.

Request that a business delete any personal data about the consumer that a business has collected.

Request that a business that sells a consumer’s personal data, not sell the consumer’s personal data.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

GDPR Data Protection Rights

We would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

The right to access – You have the right to request copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.

The right to rectification – You have the right to request that we correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request that we complete the information you believe is incomplete.

The right to erasure – You have the right to request that we erase your personal data, under certain conditions.

The right to restrict processing – You have the right to request that we restrict the processing of your personal data, under certain conditions.

The right to object to processing – You have the right to object to our processing of your personal data, under certain conditions.

The right to data portability – You have the right to request that we transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

Children’s Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

paylasmag.com does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us: