Bir isimden kötü tecrübe yaşadıysanız, aynı negatifliği yine yaşayabilirsiniz

Kaderiniz astrolojik haritanızla tanımlanabildiği gibi, isminiz de astroloji kadar önem ve güç taşıyor.

İsim bilimine akrofonoloji denir. Türklerin en eski öz dini Tengrizmden tutun da, eski Mısır dinleri, Hünduizm, Tibet dinleri, Yahudiliğe, Zerdüştlüğe kadar birçok dinde de ismin önemine ve iyi değişimler için isim değişiminin gerekliliğine vurgular yapılmıştır. İncil isim değişimlerinin geçerliliğine birçok atıfta bulunur. Örnek: Saul ismini Paul olarak değiştirinceye kadar bir şiddet adamıydı. İsim değişikliğinin yol açtığı bir mucizeye başka bir referans Abram ve eşi Sari idi. Verimli üreme çağını geçmiş olmalarına rağmen, Rab ona Sari’nin bir oğlunu taşıyacağını söyledi. Abram bu mucizeyi sorguladığında ismini değiştirmesi söylendi, ve küçük bir eklemeyle kendi ve eşinin isimlerini değiştirdi. Abram > Abraham oldu. Sari > Sarah oldu ve gerçekten bir oğulları oldu: İshak.

Bugün bile Yahudi kültüründe, bazen ağır hasta bir kişi adını değiştirmek için bir haham çağırır. Yeni bir isim yeni enerji, yeni yaşam verir, inancıyla.

Eski zamanlarda isimler, yerli halkın yaşamdaki olası yoluna uygun olarak verildi. Ailenin statüsü ve finansal duruşu isimleri etkileyen faktörlerdi.

Şu an dünya üzerinde neredeyse tüm dinlerin esinlendikleri, beslendikleri iki en eski inanç akımı olan Kabala inancında da Tengrizmde de “isim” konusunda şuna inanılır: İsimlerin enerjisi ve bir tınısı vardır. Kişilerin ismini duydukları bazı kişilere ön fikir yürütmesini sağlayan durum aslında isim tınısıdır.

Her isim kendi etki alanını oluşturur. İsmin kişiye kattığı adını taşıma frekansı görülmez bir enerjidir. İsim anıldığında o enerji alanı tınısı hakkında ilk izlem beyninizin algı frekansında ön bilgi sağlamıştır bile. Eski zamanlardan günümüze ilk tanışmada, bir çok bilgiyi karşılıklı almada ilk olarak isim bu sebepten sorulur. İsim kişi hakkında birçok ön bilgi verir.

Mitolojideki tanrıların birçoğu, isimlerinin bilgisinin düşmanlarına kendilerine karşı kullanılabilecekleri konusunda bir içgörü sağlayacağını bildikleri için gerçek isimlerini açıklamayı reddederdi.

Bir isimde birisiyle eskiden çok iyi bir şey yaşamışsanız, ilerde aynı isimde birisiyle de iyi bir şey yaşama olasılığınız yüksektir. Aynı şekilde, size zamanında kötü tecrübe yaşatmış, size negatif enerjili gelen birisiyle mutsuzluk yaşamışsanız, aynı isimdeki birisiyle özel veya ticari ilişki farketmeksizin yine kötü tecrübeler yaşamanız yüksek ihtimaldir. Geçmişinizdeki negatif isim, burcu ve karakteri ne olursa olsun bambaşka birisinin üzerinde olsa bile yine aynı negatif etkiyi verebilir ve yaşamınızdan yine heba edilecek yılların negatif sağlayıcısı olabilir. İsim deyip geçmemek gerekir.

Zodyakta en önemli gezegenler ile bir addaki harfler arasında bir korelasyon bulunur. Bir isimdeki harf, astrolojik kurallara uygun olarak hareket eder. İsim, kişilik özelliklerini belirten yükselen bir rol oynar.

Aşağıdaki harflerin ve tahsis edilen gezegen etkilerinin bir listesidir. Bu harfle başlayan isim en çok şu gezegenden etkilenir ve o harfle başlayan isimli kişinin yüksek ihtimal en önemli karakteristik özelliği listesi:

A => Mars = Girişken, gerçek duygu arayıcı, sahtelerden bıkkın, renkli karakter
B, I, İ, P, L => Venüs = Kararsız, zayıf arzular, nezakete düşkün
C, Ç, E => Merkür = İkizler karakteristiği aniden mutlu/mutsuz
R => Merkür = Aktif bir Merkür zihinsel aktivite içe dönük, karamsar
D, O, Ö => Ay = Anlayışlı, derin hisli, önsezili, içgüdüsel, aileye düşkün, vefalı
F, K => Güneş = Yaratıcı, zeki, kibirli, zorba, savurgan, lükse düşkün
G, N => Merkür = Başak karakteristiği hizmet odaklı düzenli
H, S, Ş, Y => Satürn = ihtiyatlı, sorumlu, disiplinli, bencil, dar görüşlü
J, U, Ü => Jüpiter = Dikkatsiz, heyecanlı, özgür, patavatsız, pratik
K, M => Plüton = Ticari başarı, bilinçsizlik, sinsilik, suça yatkınlık
T, Z => Neptün = İdealist, sanatta yaratıcı, sezgisel, hilekar, hayalperest
V => Uranüs = İnsancıl, arkadaşçı, özgür, nazik, becerikli, kışkırtıcı

Mevcut geçişlere aşina olan herhangi bir astrolog, zodyak çizelgesinde olduğu kadar, isimle de öngörüde bulunabilir. Akrofonoloji, yalnızca basitleştirilmiş bir astroloji dilidir. Akrofonolog olmak için bir astrolog olmanıza gerek yok, fakat akrofonoloji sizi daha bilgili ve doğru bir astrolog yapabilir.